Kwalificatie-eisen werken op de BSO

Overgangsbewijs van jaar 3 naar jaar 4

HBO Associate Degree *

 • Childcare
 • Jeugdwerker
 • Kinderopvang
 • Pedagogical Educational Assistant
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogisch Educatief Professional
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context


HBO bachelorniveau *

 • Creatieve therapie (geen Mikojel)
 • Creatieve Therapie Muziek
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij-instroom

primair onderwijs

 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kunstzinnige therapie
 • Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Leraar Primair Onderwijs
 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie
 • Pedagogisch management kinderopvang
 • Pedagogische Academie
 • Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Social Work, programma Social Educational Care
 • Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Vaktherapie

 

* Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge

vaardigheid (zie H7)

HBO Associate degree *

 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
 • Sport, Gezondheid en Management

HBO bachelorniveau *

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Danstherapie
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en

volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief edukatief Werk
 • Kultureel Werk
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige

richting binnen lerarenopleiding) **

 • Leraar lichamelijke oefening
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid8 voor primair-,

voortgezet- en beroepsonderwijs **

 • Muziektherapie
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog


* Voorbeelden van ander bewijs zijn een onderwijsbevoegdheid die is behaald via een hbo-master of

universitaire bachelor of -master.